• مهدی مهدوی کیا   MehdiMadavikia@

    1397/02/08 ساعت 19:29

    امید به روزى که چاپلوسى ریشه کن بشه و هر کس نون تواناییش رو سر سفره ببره امان از حسادت و مشکلات درونى که آسایش آدمهارو میگیره