• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/02/07 ساعت 18:32

    #مارادونا آرزوی کودک معلول قزاقستانی رابرآورده کرد این کودک ۱۰ ساله که به صورت مادرزادی بدون پابه دنیاآمده است،در نامه‌ای گفته بودکه تنهاآرزوی زندگی‌اش فوتبال بازی بامارادوناست.