• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/07 ساعت 09:12

    و ما به تک تک عناصر ریز و درشت حیات و #تنوع_زیستی کره مسکون نیازمندیم. محققان نوعی خزه شناسایی کردند که میتواند ارسنیک را از #آب تصفیه کند تا برای اشامیدن سالم شود. قبلا هم پژوهشگران گیاهان متنوع از جمله نی‌های تالاب را با خاصیت تصفیه و فیلتر انواع الاینده‌ها شناسایی کرده بودند.