• احسان تقدسی   demokracy@

    1397/02/05 ساعت 09:28

    حادثه #طبس به روایت تاریخ #کارتر را سال‌ها پیر کرد. آن روزها مصداق «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ» بودیم و خدا هم کمک مان کرد. امروز اگر آنگونه نباشیم نباید منتظر کمک خدا باشیم. خدا به هیچ قومی چک سفید امضا نداده است.