• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/02/05 ساعت 17:58

    یکی از راههای صرفه‌جویی و حفظ سلامت باتری تلفن اینه که وقتی جایی هستید که سیگنال آنتنتون هی میره و میاد، تلفنتون رو بگذارید توی حالت هواپیما یا از روی ۴G و LTE به ۳G و ۲G منتقلش کنید. جست‌وجو برای سیگنال ضعیف برای #باتری سنگین و فرساینده است.