• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/02/04 ساعت 00:45

    خدا وکیلی به خاطر این #فساد‌های تموم نشدنی و زیاد فوتبال هم باید یک ستاره به فدراسیون ٥ ستاره اضافه بشه! . به هرحال بخش اعظمی از این فسادها زاییده سیاستهای مدیریتی در راس فوتبال ایرانه! . کفاشیان و تاج و سایر مدیران به عنوان مسوول،باید جوابگوی این فسادها باشن! . #نود #برنامه_نود