• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/02/04 ساعت 17:30

    جلال عزیزم، محبوبم، شوهرم، رفیقم، یار مهربانم … زنت به‌انتظارت سیمینِ تو - خانه‌موزه سیمین و جلال شنبه ۸ اردی‌بهشت افتتاح می‌شود