• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/02/03 ساعت 14:33

    #سناتور #روس: اگر آمریکا واقعا از #برجام خارج شود، تهران تردیدی برای ازسرگیری فعالیت‌های #هسته‌ای خود ندارد و در آن صورت این واشنگتن است که مسئولیت عواقب منفی چنین روند اوضاعی خواهد بود. http://tn.ai/۱۷۰۷۷۴۶