• معصومه ابتكار   ebtekarm_ir@

    1397/02/03 ساعت 18:07

    الان جلسه با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، همکاری در برنامه‌های سال۹۷ و انسجام مواضع مشترک مجلس و دولت. استراتژی‌های مشترک در زمینه مقابله با خشونت و اسیب‌های اجتماعی، توان افزایی اقتصادی، گفتگوی ملی خانواده و بین نسلی و طرح مطالبات زنان، مورد بررسی قرار گرفت.