• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/03 ساعت 23:46

    سالیانی رفت و از دردم کسی آگاه نیست بس که با لبخند مصنوعی نهانش کرده‌ام …