• سید فرید موسوی   sfaridmousavi@

    1397/02/03 ساعت 12:17

    با احترام به تجارب کاندیداهای شهرداری تهران، انتظار می‌رود عزیزان در صورت عدم انطباق شرایط خود با طرح اصلاح منع به کارگیری #بازنشستگان که پیش‌بینی میشود بزودی در مجلس مصوب شود، از کاندیداتوری انصراف دهند تا پس از تصویب، هزینه استعفای الزامی یک #شهردار دیگر به #تهران تحمیل نشود.