• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/03 ساعت 02:07

    نفر الف: بارون گرفته من: آره اما من چتر آوردم، از خیس شدن زیر بارون بدم میاد! نفر الف: تو پس چه‌‌ جور شاعری هستی؟ نفر ب: این هیچیش به شاعرا نرفته!