• خبرگزاری ایرنا   @irna_1313@

    1397/02/01 ساعت 16:22

    وزیر #ارتباطات:در گزارش ارسالی به رئیس جمهوری به ایجاد ۲۰۰ هزار #شغل در شبکه‌های #اجتماعی در ۲ سال گذشته اشاره شده است،فکر می‌کنم که بیان ۲ میلیون شغل یک اشتباه لفظی از سوی رئیس جمهوری بود