• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/02/01 ساعت 09:17

    #شریعتمداری: نفوذی‌ها را می‌توان شناخت/ماموریت #نفوذ به ساختار و تغییر محاسبات مسئولان برعهده کسانی گذارده می‌شود که اولا؛سابقه مسئولیت در نظام داشته باشند و ثانیا؛به هر علت،از جمله آلودگی به چرب و شیرین دنیا،زندگی ‌اشرافی و … با #نظام فاصله گرفته باشند http://tn.ai/۱۷۰۵۲۳۱