• سجاد سامانی   Sajjadsamani@

    1397/02/01 ساعت 02:13

    آرزو می‌کنی که این روزات بگذره حسرت می‌خوری که عمرت داره می‌گذره تناقض یعنی همین!