• باشگاه خبرنگاران   yjcagency@

    1397/01/31 ساعت 11:56

    بر اساس بخشنامه سازمان آموزش و پرورش، از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری پرداخت #حقوق و مزایای کلیه کارکنان منوط به ارائه گزارش عملکرد و تایید آن شد #آموزش_پرورش