• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1397/01/31 ساعت 18:16

    تفوق بر فساد و تخلف و بدهکاریهاى کلان #شهردارى_تهران نیازمند تصمیم کارشناسانه و بدون زد و بند #شوراى_شهر در انتخاب شهردارى پاکدست و نظارت پذیر و فداکار و آشنا با مدیریت کلانشهرى است.