• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/01/30 ساعت 00:51

    آقای #روحانی @Rouhani_ir . الان با بلایی که دارین سر فضای مجازی و #تلگرام میارین مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، بحران‌های سیاسی داخلی وبین المللی،بیکاری جوانان، تاکید میکنم بیکاری جوانان! بحران فرهنگی و مشکل بزرگ ارز و پایین اومدن ارزش پول ملی و … #حل شد؟ الان به عقب برنگشتیم؟