• الهام پاوه نژاد   ElhamPavehnejad@

    1397/01/30 ساعت 23:06

    سکانس پایانی فیلم Molly’s Game (براساس داستان حقیقی)که امشب ندیدم،رأی دادگاه و جملات احمقانه‌ی قاضی در مورد قیاس جرم متهم با جرائم خیابان وال استریت، یادآور شرایط محاکمات امروز ماست! اصلاً نبینید!! #دیبی هستم!!!