• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/01/29 ساعت 14:30

    #امام_خامنه_ای:یکی از محورهای مهم و اصلی این جنگ (جنگ اطلاعاتی جبهه وسیع دشمنان با نظام اسلامی) «#نفوذ و تأثیرگذاری بر نظام محاسباتی مسئولان» و «تغییر باورهای مردم» است که در این جنگ، علاوه بردفاع و بستن نفوذگاهها، باید تهاجم نیز انجام، و ازهرگونه غفلت و ساده اندیشی جداًپرهیز شود