• پوریا سوری   pooryasoori@

    1397/01/29 ساعت 14:50

    نتیجه هجوم و خط‌و‌نشان برخی مدیران و گردانندگان سابق و نه روزنامه‌نگاران #همشهری_ماه به بهروز شجاعی این است که مبارزه با تخلف و افشای فساد، خوب است اما نه افشای #فساد ما البته تهدید به شکایت هم مسیر خوبی است اما نه وقتی اسناد مالی آن دوره، موجود و قابل انتشار و پیگیری لازم است