• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/28 ساعت 23:06

    رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان #یارانه‌ای که دولت پرداخت می‌کند، بسیار درشت است که می‌توان آن را به نصف تقلیل داد و فقط به نیازمندان پرداخت کرد.