• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/01/28 ساعت 00:02

    شفر: ما به اندازه کافی قوی هستیم. به اندازه کافی قدرتمند هستیم و ذهنیت برنده داریم و از این بابت هیچ نگرانی‌ای بابت آینده ندارم #استقلال