• غلامرضا مصباحی مقدم   mesbahi_ir@

    1397/01/28 ساعت 23:06

    اشتباه بزرگی در مجلس نسبت به #یارانه‌ها اتفاق افتاد و دولت هم کوتاه آمد که طبق روال گذشته یارانه‌ها را پرداخت کند، چرا که این مسئله ادامه معضل، مشکل و بحران از نظر تأمین مالی برای #دولت است.