• روزنامه خبر ورزشی   khabar_varzeshi@

    1397/01/28 ساعت 18:17

    علی #کفاشیان که از مسئولان #فوتسال آسیاست، برای دیدن بازی تیم ملی فوتسال بانوان ایران و اوکراین به سالن رفت اما وقتی فهمید تیم اوکراین بی‌حجاب بازی می‌کند، سالن را ترک کرد!