• حسين قهار   Ghahhar@

    1397/01/28 ساعت 01:46

    داستان #صبای_قم و فسادهای این باشگاه رو دیدید و شنیدید؟! . این فاجعه قطره ایست در دریا! . ولی باید دنبال جزییات فسادهای بزرگ‌تر ورزش و #فوتبال ایران باشیم! نه سرگرم کردن مردم با فسادهای کوچک!!!! . #نود