• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/01/28 ساعت 13:24

    #وزیربهداشت در مجلس واکنش شدیدی به اظهارات #علیرضا_محجوب داشته:
    ۱- #وزارت_رفاه سال‌ها دراختیار حزبتان بوده و امضای شما نیز پای آن قرار دارد از این رو شما ما را در این چاه انداخته‌اید.اگر می‌دانستم حمایت نمی‌کنید اشتباه می‌کردم در این میدان وارد شوم روی قول شماو رئیستان حساب کردم