• یاشار سلطانی   yasharsoltani@

    1397/01/28 ساعت 12:31

    منشی شورا بداند، روشنگری رسانه‌ها مهمترین نگهبان دموکراسی است. استعفای نیکسون ازریاست جمهوری آمریکا رافراموش کرده اید؟ روحانی وجهانگیری بارها درمناظره‌ها از املاک نجومی نام نبردند؟ شماکه مدعی شفافیت هستید،ورود یک‌شبه خودبه لیست؛ بدون تجربه وفعالیت سیاسی پرداخت هزینه‌را شفاف کنید