• فریبا خان احمدی   f_khanahmadi@

    1397/01/28 ساعت 11:59

    #وزیر_بهداشت در پاسخ به سوال #نادر_قاضی پور درباره واردات صافی دیالیز:
    الان تولیدات داخل در این حوزه کیفیت برتر نداشته و از سال ۸۰ که تولید آن شروع شده هیچ بازاری پیدا نکرده. می‌خواهیم به اسم حمایت از تولید داخل چیزی مثل ایران خودرو را در هر حوزه ایجاد کنیم.