• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1397/01/27 ساعت 17:33

    فرسنگ‌ها از آن زندگی روزمره‌ای که زمانی می‌شناختم، دور شده بودم؛ از مادرم و غذاهایی که می‌پخت، از پدرم که بعد از شام در صندلی راحتی‌اش ولو می‌شد، از برادرها و خواهرهای وراجم. آن‌ها در این لحظه چه‌کار می‌کردند؟ شاید آن‌ها هم داشتند به من فکر می‌کردند. ۷/۷