• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/27 ساعت 10:32

    رئیس جمهور فرانسه مدعی شد، در حملات سه‌گانه اخیر علیه سوریه اهداف نظامی تعریف شده در این عملیات محقق شدند و این حملات به نمایندگی از جامعه جهانی «مشروع» بودند!