• #ماکرون: حملات علیه سوریه «قانونی» بود و اهداف نظامی‌ آن محقق شد رئیس جمهور فرانسه مدعی شد، در حملات سه‌گانه اخیر علیه #سوریه اهداف نظامی تعریف شده در این عملیات محقق شدند و این حملات به نمایندگی از جامعه جهانی «مشروع» بودند! ایسنا