• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/27 ساعت 11:42

    وکیل مدافع اولیای دم روح الامینی: پرونده سعید مرتضوی در حال حاضر در دسترس قاضی اجرای احکام نیست و نزد سرپرست دادسرای کارکنان دولت است و آنها خود اقدامات مربوط به جلب و دستگیری را انجام می‌دهند.