• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/01/27 ساعت 17:12

    سربازان گمنام امام زمان (عج) محموله کلان مواد منفجره را که قرار بود با پوشش مواد مخدر از مرزهای شرقی به کشور وارد شود، کشف و ضبط کردند ایلنا