• روزنامه شرق   SharghDaily@

    1397/01/27 ساعت 17:18

    براساس آمار، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در تهران ۳۰.۲ درصد و در کشور ۲۳.۴ درصد از کل جمعیت بالغ است و در مجموع ۲۷.۶ درصد از بانوان و ۱۹.۴ درصد مردان دچار اختلال روانپزشکی در کشور هستند ایرنا