• روزنامه جهان‌صنعت   SanatDaily@

    1397/01/27 ساعت 17:08

    سعید طوسی، قاری معروف قرآن در مراسم شب معراج در ازمیر ترکیه حضور یافت!