• اولین استادیوم بازی‌های آنلاین خاورمیانه در دبی ساخته خواهد شد http://dgto.ir/wy۶