• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

    1397/01/27 ساعت 21:45

    #جهانگیری: فهرست بلند بالایی از #مشکلات و چالش‌های کشور پیش روی ماست/تمرکز اصلی در ادوار مختلف بر حل مسائل اصلی معطوف نبوده و فقط زمانی که مسائل در حال تبدیل شدن به #بحران هستند مورد توجه قرار می‌گیرند و برای حل آنها چاره اندیشی می‌شود http://tn.ai/۱۷۰۱۸۹۴