• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/27 ساعت 20:16

    نماینده روسیه در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی: افرادی که در ویدئوی ساختگی حمله شیمیایی به دوما مشارکت داشتند را شناسایی کردیم بقایای استفاده از تسلیحات شیمیایی یافت نشده است