• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1397/01/27 ساعت 17:33

    در تمام آن مدت حس خفیفی از پوچی به من دست داده بود. من، دختری بیست‌وچندساله، اینجا در سفارتی قلابی انتظار می‌کشیدم تا در آزمون سرویس جاسوسی برون‌مرزی قبول شوم! ۶/۷