• ماهنامه پیوست   Peivast@

    1397/01/27 ساعت 17:52

    دید و بازدید نوروزی اعضا سازمان نظام صنفی رایانه ای‌تهران در هتل کوثر در حال برگزاری است مهمترین تفاوت دیدوبازدید امسال حضور پرشور اعضا و رؤسای نصر استان‌ها است