• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/27 ساعت 19:15

    جهانگیری: دولت اجازه نمی‌دهد زندگی میلیون‌ها ایرانی توسط افراد سودجو آسیب ببیند ارزش دارایی‌های مردم حفظ خواهد شد حفظ ذخایر بانک مرکزی بعنوان پس انداز ملی از اولویت‌های دولت است