• حامد توکلی   tavakoliha@

    1397/01/27 ساعت 15:05

    رسانه‌ها نوشتن «تلگرام مسدود نمیشود»، اما این خبر بد تنظیم شده دوستان. چیزیکه #فیروزآبادی دبیر شورایعالی فضای مجازی گفته دقیقا اینه که «تاریخی برای مسدود کردن #تلگرام مطرح نشده، اما هر آن ممکن است شرایطی برای انسداد تلگرام پیش بیاید». دقت کنید؛ هر آن ممکن است مسدود شود.