• استقلال تهران   FcEsteghlal@

    1397/01/27 ساعت 20:50

    به دقیقه ۳۵ رسیده ایم و بازی کماکان بدون گل مساوی است و دو تیم بازی درگیرانه و با چاشنی احتیاط را در دستور کار قرار داده اند #استقلال