• فریدالدین حدادعادل   faridhaddadadel@

    1397/01/27 ساعت 17:33

    او به کشورهای زیادی در اروپا سفر کرد و همیشه پس از هر عملیاتی که به او سپرده می‌شد، با موفقیت برمی‌گشت. تا این‌که یکی از خطرناک‌ترین و حساس‌ترین عملیات تاریخ کره به او سپرده شد. ۳/۷