• عزم هیوندای برای ارایه مدل هایی با طراحی شاخص‌تر؛ کره ای‌های جذاب در راهند http://dgto.ir/wxq