• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/27 ساعت 10:10

    بارش سنگین برف در استان البرز بدون خسارت نبوده و گزارش‌ها از شکسته شدن شاخه‌های درختان حکایت دارد، برق برخی مناطق نیز به دلیل شکسته شدن شاخه‌ها و یا خم شدن درختان بر روی شبکه توزیع برق، قطع شده است