• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/26 ساعت 16:30

    مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان یزد - به ایسنا گفت: در حال حاضر ذخایر آبی استان یزد دارای آب است اما اگر تعمیر حوضچه‌ها طول بکشد، قطعا در تامین آب شهروندان با مشکل مواجه خواهیم شد.