• سيد مصطفى آقاميرسليم   Smmirsalim@

    1397/01/26 ساعت 19:17

    #صهیونستها از اول با آدمکشى سرزمین #فلسطینیها را غصب کردند و با تشدید نفى بلد و نسل کشى تلاش کردند استقرار بناحق خود را تثبیت کنند. آنها به اشتباه گمان مى کنند با ادامه آدمکشى و ارعاب و ظلم مى توانند خود را بر منطقه تحمیل و ماندگار کنند.