• خبرگزاری ایسنا   isna_farsi@

    1397/01/26 ساعت 10:58

    معاون رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاها درباره استفاده دولت سوریه از تسلیحات شیمیایی مدعی شد که روسیه و ایران باید برای این حملات در سوریه سرزنش شوند.